Logo Overbruggingsverhuur.nl

Overbruggingsverhuur.nl

Tijdelijke (ver)huur van te koop staande woningen

Huurhuizen met extra aandacht door een speciale aanbieding, huurprijs verlaging of anders: Ga naar ons prikbord »

Disclaimer

De website van Overbruggingsverhuur.nl is/wordt professioneel en zorgvuldig samengesteld. Overbruggingsverhuur.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de op deze site verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact met ons op te nemen. Overbruggingsverhuur.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie op deze website. Overbruggingsverhuur.nl behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten en domeinnamen) voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Overbruggingsverhuur.nl, om de aangeboden informatie op enigerlei wijze te openbaren of te exploiteren, behoudens ten behoeve van intern gebruik in relatie tot de aangeboden diensten van Overbruggingsverhuur.nl. Eventuele links op deze websites naar internetpagina's van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Overbruggingsverhuur.nl. Overbruggingsverhuur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

 

De informatie van het door ons verzonden bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie van het verzonden e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Overbruggingsverhuur.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan bij het kopiėren, converteren, comprimeren en/of inlezen van digitale bestanden.

 

Veel gestelde vragen over dit trefwoord

Wij hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over dit trefwoord en de daarbij behorende antwoorden voor u op een rijtje gezet.

 

» Bemiddelt Overbruggingsverhuur.nl bij de verhuur?

Neen, wij faciliteren enkel het gehele proces van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Wij onderhandelen niet voor de een of de ander. Wij rekenen derhalve ook geen hoge bemiddelingskosten. Bij ons betaalt zowel de huurder als de verhuurder ieder hun deel voor onze werkzaamheden.

 

» Wat is Overbruggingsverhuur?

Overbruggingsverhuur is tijdelijke verhuur van lege te koop staande woningen op basis van de Leegstandwet. Belangrijk is dat de verkoop tijdens de huurperiode gewoon doorgaat. De huurbescherming uit het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen door duidelijke regels.

 

 

Tags bij dit trefwoord: Overbruggingsverhuur, disclaimer,