Overbruggingsverhuur.nl
Tijdelijke (ver)huur van te koop staande woningen
 

                            

Aanmelden huurder

Aanmelden verhuurder

  

0

 Home   |   Huis verhuren   |   Huis huren   |   Alle diensten   |   Makelaars   |   Nieuws   |   Over Overbruggingsverhuur.nl   |   Contact

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Disclaimer  
   
   
   

  0  

Dubbele woonlasten?

 

 

 
 

 

 
 

Aanmelden verhuurder 

 
 

 

 

Disclaimer website

De website van Overbruggingsverhuur.nl is/wordt professioneel en zorgvuldig samengesteld. Overbruggingsverhuur.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de op deze site verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact op te nemen met Overbruggingsverhuur.nl (info@overbruggingsverhuur.nl). Overbruggingsverhuur.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie op deze website. Overbruggingsverhuur.nl behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten en domeinnamen) voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Overbruggingsverhuur.nl, om de aangeboden informatie op enigerlei wijze te openbaren of te exploiteren, behoudens ten behoeve van intern gebruik in relatie tot de aangeboden diensten van Overbruggingsverhuur.nl. Eventuele links op deze websites naar internetpagina's van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Overbruggingsverhuur.nl. Overbruggingsverhuur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

 

Disclaimer e-mail

De informatie van het door ons verzonden bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie van het verzonden e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Overbruggingsverhuur.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan bij het kopi๋ren, converteren, comprimeren en/of inlezen van digitale bestanden.

 

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Meest gestelde vragen   |   Disclaimer   |   Links   |   Vacatures   |   Algemene voorwaarden